21 okt, 2022 Möllevången Sofielund

Tyck till om Fastig­hets­ägarnas lag­förslag

Höghusfasad med många upplysta fönster

Fastighetsägarna har lämnat ett förslag på 17 punkter för att förstärka skyddet för fastighetsägare. Nu kan även du tycka till om förslaget.

Bidra med förslag till Fastighetsägarnas lagförslag för ökad trygghet. Det visades nyligen för BID Malmös styrelse och nu kan även du tycka till om hur vi ska kunna komma åt brottslig verksamhet. Hör av dig till BID Malmö! (Här hittar du presentationen som visades för oss – pdf.)

Nyligen presenterade Fastighetsägarna ett förslag om förstärkt skydd för fastighetsägare. Förslaget innehållet 17 punkter avsedda att göra det lättare att komma åt kriminella och brottsliga verksamheter.

Fastighetsägarna är representerade som sakkunnig i arbetet och ska bidra med förslag till regeringen. Arbetet kring de olika lagförslagen pågår och nu har alltså även du möjlighet att komma med inspel och förslag. Läs mer här nedanför och hör av dig till oss inom BID Malmö, så förmedlar vi synpunkterna! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Här är huvuddragen i det påbörjade arbetet:

  • Svartuthyrning
  • Folkbokföringsbrott
  • Brott i lokaler och bostäder
  • Felparkerade och övergivna fordon
  • Köpcentrum och gallerior
  • Attraktiva och trygga platser

Uppskattad presentation

Presentationen för styrelserna i Fastighetsägare BID Sofielund och BID Möllevången om arbetet var mycket uppskattad och flera punkter betonades. I första hand gällde de att sekretessregler mellan myndigheter och fastighetsägare måste förbättras. Tanken är inte att fastighetsägaren ska överta polisen uppgifter, men fastighetsägarna kan bidra om kommunikationen blir enklare och tydligare.

Flera förslag betonades, exempelvis att socialtjänsten måste få bättre möjligheter att kontrollera om hyreskontrakt är lagliga. Fastighetsägare behöver också bättre möjligheter att se om det pågår svartuthyrning och veta hur många som bor i en fastighet/lägenhet.

När det gäller uppsägningar vid upptäckt av kriminella verksamheter är det mycket svårt att nå fram i dag. Här behöver lagen ändras för att stödja fastighetsägare som vill ta upp kampen mot brottslig verksamhet.

En annan utmaning, där Malmö kommun har lyckats bra, är att få bort felparkerade bilar, ett krav som BID Malmö tryckt på. Men åtgärderna gäller bara på kommunens mark och lagstiftning för att få bort bilar på privatägd mark måste prioriteras.

– Staden är framgångsrik i arbetet och vi trycker på hårt för att hela tiden se till att skrotbilar tas bort även hos privata fastighetsägare, vilket är en självklarhet hos våra medlemmar. Men andra låter det bara bero och här borde kommunen får en möjlighet att bistå, menar BID Malmös verksamhetschef Hjalmar Falck.

Även detaljplanearbetet togs upp under samtalen. Här menar många att det måste förenklas, inte minst för fastighetsägare som bidrar till god fastighetsutveckling och trivsamma boendemiljöer.

– Vi har fastighetsägare som vill bidra till levande stadsmiljöer i omställningar till lokaler för kultur och verksamheter. Men det är krångligt och tar tid. För våra medlemmar innebär en sådan omställning en trygghet både för verksamheter och boende, menar Hjalmar Falck.

Även det förstärkta skyddet för bostadsrättsföreningar diskuterades, och här är problemen stora när det gäller verksamheter som bidrar till kriminalitet. Det finns en stor oro för bostadsrättsföreningar som hamnar i kläm, liksom för kapning av föreningar som skett i landet. BID Malmö har under ett par tillfällen lyft frågan både vad gäller fastighetsägare som inte bidar till fastighetsutveckling och de risker som finns för bostadsrätter.

Läs mer