Styrelsemöte Fastighetsägare BID Sofielund 16 februari 2023, dagordning