Protokoll Styrelsemöte Fastighetsägare BID Sofielund Möllevången den 17 dec 2022