Protokoll gemensamt styrelsemöte 15 september 2021