Korta anteckningar från extra styrelsemöte 11 januari 2019