Dagordning Gemensamt styrelsemöte 17 december 2022