Dagordning extra styrelsemöte protokoll11 januari 2019 protokoll