25 oktober 2019 protokoll styrelsemöte Fastighetsägare BID Sofielund