160512 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar