160204 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar