151217 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar