151112 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar