151002 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar