150820 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar