150312 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar