150212 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar