150115 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar