141009 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar