Så här blir du medlem i Fastighetsägare BID Sofielund

Vi välkomnar alla med fastigheter i området, privata, kommunala och bostadsrättsföreningar samt våra byalag och fastighetsägare med verksamheter.

Privata fastighetsägare betalar en serviceavgift på 9 kronor per kvadratmeter boyta om året, bostadsrättsföreningar betalar en fast avgift på 1 500: kronor per år. Fastighetsägare med lokaler och verksamheter betalar serviceavgift efter förhandling med verksamhetsledaren. Alla betalar också en medlemsavgift på 500 kronor per år.

Välkomna att söka medlemskap i föreningen som bidar till att stärka Sofielunds och Malmös varumärke!

Skriv till info@fastighetsagaresofielund.se eller ring till vår verksamhetsledare, telefon 0733-83 53 51.