11 nov, 2020 Möllevången Sofielund

Ny enkät ute om trygghet och trivsel

Biträdande professor Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist, doktorand från Malmö universitet, har följt BID-processen i Malmö sedan 2014. Foto: Martin Sörby

Många fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byalag och verksamheter har nyligen fått en enkät via e-post eller i brevlådan. Det är en undersökning som Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången (BID Malmö) genomför tillsammans med institutionen för kriminologi vid Malmö universitet. Den handlar om hur ni upplever ordningsstörningar i och omkring fastigheterna. Vi vill även veta mer om samarbetet med andra fastighetsägare, staden och myndigheter samt om hur ni ser på hur området och hur samarbetet kan utvecklas.

Enkäten följer upp tidigare undersökningar inom Sofielund, men tar nu även ett tag om BID Möllevången för att vi ska kunna få en bättre bild även av detta område i det fortsatta samarbetet med forskarna.

– Era svar bidrar till att vi får en så riktig och heltäckande bild som möjligt.  Studiens resultat bidrar till utvecklingsarbetet i våra områden men kommer också ge viktig kunskap om hur vi kan skapa tryggare bostadsområden i Malmö, säger Hjalmar Falck som är verksamhetschef för de två BID-föreningarna.

Fakta om undersökningen

  • 160 bostadsrättsföreningar (74 får pappersutskick och 86 får utskick via e-post)
  • 118 fastighetsbolag (95 får pappersutskick och 23 får utskick via e-post)
  • 10 föreningar/stiftelser får pappersutskick.
  • 2 byalag (utskick via e-post)

 

Läs mer

Brå finansierar utvärderingen av BID-processen