24 jun, 2020 Möllevången Sofielund

Brå finansierar utvärdering av BID-processen

När den förra utvärderingen av BID-processen i Sofielund gjordes 2016–2017 kunde man konstatera att det syntes positiva tendenser i området. De fyra år som arbetet pågått var dock för kort tidsperiod för att man skulle kunna dra ytterligare slutsatser. Nu fortsätter därför utvärderingen, där även Möllevången kopplas på. Den finansieras av Brottsförebyggande rådet (Brå) och ska vara klar i slutet av nästa år.

– Man vet inte hur lång tid det tar att se en utveckling, säger Anna-Karin Ivert som är docent vid institutionen för kriminologi på Malmö universitet. Hon har följt Fastighetsägare Sofielunds arbete sedan starten.

För att bättre kunna följa upp arbetet och dess effekter har Brå nu beviljat ekonomiskt stöd för en ny utvärdering. Anna-Karin Ivert och kriminologen Karl Kronqvist är ansvariga.

Ivert berättar att arbetet med planering och förberedelser har pågått under våren, och att intervjuer och enkäter till fastighetsägare förhoppningsvis ska skickas iväg innan semestern.

– Det finns även brottsstatistik att titta på, och trygghetsmätningar som gjorts. Vi har gjort en trygghetsmätning med Malmö stad och så finns även polisens mätning, säger hon.

En stor satsning

Förhoppningen med utvärderingen är att man ska kunna se om det skett någon förändring eller utveckling i Sofielund under åren, och om Fastighetsägare Sofielunds arbete har gett önskat resultat.

– Det är en ganska stor satsning. Man lägger ner mycket pengar och kraft, och då vill man också veta om det man gör har någon effekt. Om ingenting händer så kanske det inte är det här vi ska göra, fortsätter Anna-Karin Ivert.

Hon menar att initiativ liknande Malmömodellen av BID i Sofielund och Möllevången, som drivs av fastighetsägarna själva, har blivit allt vanligare under de senaste åren. Därför är det extra viktigt att ha kunskap om vad som fungerar och vad som inte gör det. I Sverige finns knappt någon forskning på området, den som finns kommer framförallt från USA.

Därför tror Anna-Karin Ivert att utvärderingen inte bara kommer gynna Sofielund och Möllevången, utan också andra aktörer och fastighetsägare. Det finns dock en svårighet med utvärderingen, menar hon.

BID är ett helt koncept

– BID är ett helt koncept, inte bara en sak. Det är en utmaning för oss för att det görs så mnånga olika saker inom den här ramen. Är det klottersaneringen som hade en positiv effekt eller var det nattvandrarna? Det är väldigt svårt, men då kan man se om helhetsgreppet har gjort något eller inte, säger Anna-Karin Ivert.

De ekonomiska medlen från Brå ska täcka arbetet från början av 2020 till slutet av 2021, då slutrapporten ska vara klar. På frågan vad hon hoppas att den ska säga vågar hon ännu inte hoppas på några specifika resultat.

– Däremot hoppas jag att vi ska kunna säga om det har skett en positivt utveckling eller inte, och om man kan koppla den till de insatser som har gjorts i området. Om det här verkar vara ett bra sätt att jobba, med positiva effekter – eller inte. Och kanske om det är vissa delar som funkar bättre än andra.

Snart dags för ny enkät

Under sensommaren kommer en tredje enkät till en större del av våra områden och verksamheter för att få in så mycket information som möjligt för att tillsammans kunna hjälpas åt att utveckla hela området.

För processen är det viktigt att ta ett stort ansvar i områdesutvecklingen. Medlemmarna arbetar för ökad samverkan med boende, staden, föreningar och verksamheter. När enkäten dyker upp hoppas vi alltså att ni vill ta er tid att svara på enkäten så noga som möjligt, antingen via länken som finns i brevet eller via den länk som även kommer att finnas på vår hemsida.

Vi återkommer med information.

Vill ni veta mer, kontakta hjalmar.falck@bidmalmo.se

Text: Sandra Björklund Qvarfordt