Intresset från blivande poliser är stor för samverkansmodellen inom BID Malmö