G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Nämndinitiativ från Moderaterna angående minskning av olyckorna i korsningen Heleneholmsstigen_Ystadvägen-1