Med på plats var Lars Sjunnesson när Åke placerades. Foto Jimmy Wallin