Styrelsemöte BiD Möllevången 16 februari 2023, dagordning