Protokoll styrelsemöte BiD Möllevången 16 februari 2023