Protokoll styrelsemöte signerat den 27 oktober 2021_