Dagordning Gemensamt styrelsemöte 16 december 2022