Årsredovisning för Fastighetsägare Bid Möllevången 24 mars 2022