26 apr, 2021 Sofielund

Fyra ministrar lyfter BID i Malmö

BID-processen i Seved ett exempel på hur man kan lyckas att minska nyrekrytering av kriminella och få bukt med oseriös fastighetsförvaltning. Det skriver fyra ministrar på DN debatt:

”Ett bra exempel är området Seved i Malmö, där man har gått från en situation med stor social oro och utanförskap för något decennium sedan, till ett lugnare, mer välskött område med högre andel seriösa fastighetsägare och boende som trivs mycket bättre. För att sprida den här metoden till fler områden har Boverket tidigare i år fått i uppdrag att undersöka hur arbetet med platssamverkan kan stärkas.”

Det är fyra ministrar som på  DN debatt skriver om hur vi bidrar till minskad nyrekrytering av kriminella och bidrar till trygga områden.

BID Malmö har tillsammans med fastighetsägare, boende, Malmö stad och myndigheter ökat tryggheten och trivseln i området. Vi är inte i mål än – det tar lång tid. Men mycket har hänt och det visar att BID-processen i Malmö, där samverkan fastighetsägare, staden, myndigheter, civilsamhälle, boende och forskning bidragit till att skapa trygga och trivsamma miljöer.

Nu har alltså Boverket fått i uppdrag att strudera vår modell tillsammans med BID-processer i Göteborg och Stockholm. Viktigt är att fastighetsägare involveras; tillsammans skapar vi den mänskliga rättigheten till goda och trygga boende- och verksamhetsmiljöer!

Vi kommer att fortsätta att bidra till detta!

Läs mer

Läs inlägget DN debatt

Läs mer om våra ministerbesök och synpunkter här: