22 feb, 2021 Möllevången Sofielund

Bostad­sminister Märta Stenevi (MP) lyfter BID i Malmö som gott exempel

Jan Svärd ordf. i Fastighetsägare Sofielund och Möllevången visar energiåtgång med solpaneler för tak i Sofielund för Märta Stenevi.

Sofielund ett gott exempel på platssamverkan kring både trygghet och energiomställning. Boverket får uppdrag att utreda platssamverkan med BID-modellen i fokus.

I Göteborgs- Posten presenteras uppdraget, där vår nya bostadsminister Märta Stenevi (MP) med ett förflutet som kommunalråd i Malmö lyfter BID Sofielund som ett exempel på lyckad BID-satsning. Bostadsministern tar upp den trygghetssatsning som fastighetsägare gjort. Hon lyfter även den satsning på förnybar energi som fastighetsägarna satsat på i sitt arbete för ett hålla Agenda 2030 målen. I Sofielund har 1 000 kvadratmeter solpaneler placerat ut på hustaken för att visa hur fastighetsägare kan investera i boendemiljöer.

I Göteborgs-Posten beskrivs uppdraget till Boverket:

”Som tidigare kommunalråd i Malmö, där hon bland annat ansvarade för stadsbyggnad, har Märta Stenevi främst följt utvecklingen i stadsdelen Sofielund i Malmö.

– Där har man gått från näst intill krigsrubriker varje vecka, för något decennium sedan, till ett lugnt, välskött område med högre andel seriösa fastighetsägare och boende som trivs mycket bättre. Det blir mindre omsättning på boende och många kriminella försvinner från området för att det helt enkelt inte är gynnsamma förutsättningar för att bedriva kriminell verksamhet längre, säger hon.”

Läs hela artikeln i GP här

Här är hela pressmeddelandet:

Uppdrag att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige
Regeringen ger Boverket i uppdrag att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige. Myndigheten ska vidare undersöka om det finns några hinder, t.ex. i lagstiftning och vid behov föreslå åtgärder och lösningar.
– Lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna kan bidra till en positiv utveckling för att öka trygghet och minska känslan av utanförskap. Det finns redan flera framgångsrika exempel på detta i Sverige. Jag ser fram emot att ta del av förslagen för hur förutsättningarna för platssamverkan, eller som det också kallas – Business improvment districts, kan förbättras, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Boverket ska undersöka förutsättningarna för hur lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna kan underlättas. I uppdraget ingår också att kartlägga hur olika former av lokal samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna används i andra länder i syfte att bekämpa utanförskap, skapa tryggare bostadsområden och stärka det lokala näringslivet. Utgångspunkten för eventuella förslag som lämnas ska vara lösningar som är möjliga att anpassa efter det lokala sammanhanget. I uppdraget ligger också att se över vad begreppet platssamverkan ska innebära då det idag ges olika innebörd i olika sammanhang. Regeringen är särskilt intresserad av hur platssamverkan kan bidra till en positiv utveckling i områden som idag präglas av både hög otrygghet och socioekonomiska utmaningar.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2021.