09 feb, 2017

arets_foretagspartner_2017

Här är vinnarna vid årets Real Estate gala: Fr hö: Fastighetsägare Sofielund som årets FastighetsPartner med verksamhetsledare Hjalmar Falck, Årets Fastighetsägare Lifra med VD Anders Fransson samt Årets Nytänkare, arkitekten Cord Siegel.