16 dec, 2020 Möllevången Sofielund

Enkät om skolbarnens närområden gav över 300 svar

Skärmdump från den digitala presentationen av enkäten

De fyra skolorna, TIF, SSPF och BID Malmö i gemensam diskussion kring enkäter om närmiljön.

Via elevråden på fyra skolor i BID Malmös områden har vi nu fått över 300 synpunkter om elevernas närmiljöer. Dessa presenterades på ett av många digitala möten nyligen.

Enkäterna är ett initiativ som väcktes efter besök på Möllevångsskolan och i samtal med skola-social-polis-fritid (SSPF), där eleverna berättat att närmiljön är tråkig. Tillsammans med SSPF och föreningen Tillsammans i förening (TIF) och teknikkonsulten Afry bestämdes att använda också den kunskap som TIF samlat på sig i under sommaren genom enkäter i Sofielund. Där utformade ungdomar frågor kring trygga platser i området.

– Det kändes helt rätt att ungdomar hjälper oss – speciellt  TIF som har kunskapen om att nå unga, säger Hjalmar Falck som verksamhetschef i BID Malmö.

Sagt och gjort. Elevråden på Möllevångsskolan, Rådmansvångsskolan, Sofielundsskolan och Johannesskolan distribuerade enkäter digitalt till alla elever i årskurserna sju till nio.

320 svar

Den första delrapporten lämnade nyligen, och TIF som börjat sammanställa resultaten kunde stolt berätta att de fått in 320 svar. Svaren kommer att analyseras av TIF och tidigt i vår bjuds olika aktörer in för att lyssna på presentation och resultat av enkäterna.

– Vi kan redan se en mängd intressanta saker i svaren, säger Vlora Makolli som är verksamhetsledare i TIF. Det gäller allt från platser i och kring Folkets park till hemmamiljöer, gårdsmiljöer och områdena runt köpcenter. Någon upplever även att de ofta tycker till, men att det ändå inte händer något.

Rapport i månadsskiftet januarí/februari

Närmast fortsätter TIF analysarbetet och i månadsskiftet januari/februari  överlämnas sammanställningar och resultat till BID Malmö.

– Därefter återkommer vi och tillsammans lägger vi sedan en plan för hur vi ska presentera materialet – och se till så att en del av synpunkterna kanske kan genomföras rätt snabbt. Annat kommer att ta längre tid, säger Jeanette Berga som är verksamhetsutvecklare inom BID Malmö.

Läs mer om enkäten.