15 nov, 2020 Möllevången Sofielund

Skolor och förskolor om sin närmiljö

En av skolorna som ser över sitt närområde är Möllevångsskolan, där de bland annat vill se över angränsande stråk och kvarter.

För att få in synpunkter om elevers syn på sitt närområde samarbetar BID Malmö med TIF (Tillsammans i förening) , SSPF (skola, social, polis och fritid), konsultföretaget Afry samt skolförvaltning och forskare för att kartlägga närmiljön för ungdomar. Det är fyra skolors elevråd ­– på Johannesskolan, Möllevångsskolan, Rådmansvångsskolan och Sofielundsskolan – som samlar in synpunkter om närmiljöer runt skolorna.

Även bland ett tiotal förskolor inom BID Malmös område samlas synpunkter in för att få veta de äldre förskolebarnens syn på sitt närområde. Här har arbetet precis påbörjats och synpunkterna ska samlas in i samverkan med Pedagogisk inspiration i Malmö, forskare, Lärcentrum, förskoleförvaltningen och Afry.

Följ vårt arbete på hemsidan, där resultat kommer att läggas upp. Där kommer vi också att berätta om hur skolor och förskolor ska presentera sina synpunkter och hur vi tillsammans kan se över ungdomars och barns närmiljö under tidig vår.

Bakom projektet finns kommunpoliser, BID Malmö och SSPF, som sett behovet av att lyssna av ungdomar och barn.

­– Det här är ett sätt för att se vad vi inom BID Malmö och bland fastighetsägare och andra verksamheter kan göra utifrån ungdomar och barns tankar om sin närmiljö, säger BID Malmös verksamhetschef Hjalmar Falck. Det kan vara allt från snabba åtgärder, om man ser otrygga miljöer i eller runt fastigheter, till åtgärder på längre sikt. Det är viktigt att ungdomar och barn får del i stadsutvecklingen i våra områden.