11 feb, 2022 Möllevången Sofielund

Uppdaterad film med svar på viktig fråga (nu textad på både svenska och engelska)

Nu har åtta tjänstepersoner, fastighetsägare och politiker svarat på frågan ”hur ska du utifrån din roll skapa förutsättningar för att barn involveras i stadsutveckling?”. Svaren hittar du i slutet av filmen här ovanför, och allra sist finns ett filmat svar från ordförande i tekniska nämnden, Andreas Schönström. Och de lovar gott – barn kommer att få mer plats i stadsutveckling och utformning av sina närområden.

Filmen ovan är textad på svenska. Här kan du se den med engelsk text i stället.
Please, click here for a version of the video with subtitles in English.

Titta och se på svaren från Andy Roberts, avdelningschef fastighets och gatukontoret, Anneli Bojesson (L), vice ordförande förskoleförvaltningen, Susanne Käsper, verksamhetscontroler stadsbyggnadskontoret, Frida Lind, fastighetschef MKB, Per Dahlbeck, utvecklingspedagog Pedagogisk Inspiration i Malmö, Sara Wettergren, (L) skolkommunalråd, Magnus Ryberg, fastighetschef Rikshem AB  samt Andreas Schönström, (S), ordförande i tekniska nämnden

Barnens plats tar plats i Helsingborg i sommar

Även i Helsingborg pågår  temat kring barn och stadsutveckling där projektledaren Sanna Mikkelsen beskriver arbetet med Barnens H22 i dessa bilder. Hela H22-utställningen presenteras på Dunkers Kulturhus i sommar.

Ett stort arbete

I fjol genomförde BID Malmös två föreningar ett stort arbete kring hur barn ska få plats i stadsutvecklingen. Temat är ”Barnen måste få påverka sin egen vardag”. I arbetet hade vi hjälp av fyra grundskolor och tio förskolor i Sofielund och Möllevången som undersökte hur barn och unga uppfattar sin närmiljö – och hur de vill påverka den. Nu är det dags för MKB:s bomässa som följer upp hur barn och unga får plats i stadsutvecklingen.

BID Malmö följer arbetet och processer kring hur barn kan bli delaktiga och nu ställer vi en fråga till både politiker och tjänstepersoner i filmen om hur vi kan involvera barn. Vill även du svara på frågan, se filmen och hör frågan – skicka gärna dina tankar till: info@bidmalmo.se. Svara gärna kortfattat och om du vill med namn.

Här nedan kan du läsa mer om våra processer och allt arbete som genomfördes under våren 2021.

Bakgrund

Jan Svärd, ordförande i BID Malmö på plats på MKB:s Bomässa. Foto: Jeanette Berga.

Resultaten och analyserna från BID Malmös arbete presenterades i fjol vid det digitala seminariet Barn & unga i stadsutveckling, och här hittar du massor om utställningar och film av barn. Symboliskt nog var det de ungas framträdanden på podiet och förskolebarnens filmer och teckningar som fångade publiken allra mest.

Större utrymme för barn

Bakgrunden är att regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger en stad, barns rättigheter ska få större plats i stadsutvecklingen. Detta var också ingången till att BID Malmös föreningar ville undersöka barns och ungas perspektiv.

Undersökningen genomfördes tillsammans med SSPF (skola, social, polis, fritid), Pedagogisk inspiration i Malmö, Kreativt lärcentrum samt förskoleförvaltningen i Malmö. Hela vår process ledde fram till tre spår som presenterades på seminariet ”Ta hänget på allvar”, ”Var får vi egentligen hänga” och ”Barnens berättelser om något som vi inte visste”.

Nu tar MKB stafettpinnen och bjuder in till en bomässa med barn kring frågan: Vad svarar 1.500 Malmöbarn när det kommunala bostadsbolaget ber dem blicka in i framtidens hem?

Hur svarar barnen på Bomässan?

De svarar med sockervaddslägenheter, dagvattenhantering, fritidsrum och ateljéer, generationsboende, husdjur för de husdjurslösa och hem för de hemlösa. De svarar med mobilitetsnoder, solceller, blåljushus, akvarier för skadade fiskar och Sommarskuggekonst.

Nu är ni välkomna på utställningen, 14–18 februari klockan 9–16! Bomässan arrangeras på Triangelns köpcentrum, plan 2 i Kreativa studion. Sikta på eftermiddagarna, förmiddagarna är snart fullbokade. Vi har också kvällsöppet torsdag den 17 februari klockan 16–18.

På måndag 14 februari klockan 13.15 inviger klass 5b från Monbijouskolan mässveckan tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande samt Marie Thelander Dellhag, vd MKB Fastighets AB. Minibladet Nydala rapporterar från utställningen.

BID Malmö en samarbetsprtner

BID Malmö är en av MKB:s samarbetsparter och släpper kortfilmen ”Tankar på hur barn får plats i stadsutveckling” på fredag den 18 frbruari. Det är nyproducerat material om barn och deras tankar på sin närmiljö och framtidens hem, med inslag från MKB:s bomässa och från BID Malmös arbete med barn och ungdomar. Filmen släpps på BID Malmös YouTube-kanal och på andra plattformar.

Övriga samarbetsparter är en referensgrupp från förskolan, en referensgrupp från grundskolan, Pedagogisk Inspiration Malmö, Grundskolefotboll mot rasism, förskole- och grundskoleförvaltningen, Vasakronan AB, Funnys äventyr samt Malmö universitet.

MKB blickar framåt

Den 19 november 2021 var det 75 år sedan MKB började bygga allmännyttiga bostäder för Malmös invånare. I samband med jubileet blickar MKB framåt för att kunna erbjuda goda bostäder i en växande stad, i ytterligare 75 år.

Under hösten bjöd MKB in Malmös barn att utforska framtidens boende. Närmare 1 500 deltagare från 60 förskolor och grundskolor har under hösten arbetat med att svara på hur de tror att framtidens hem kommer att se ut. Arbetet har resulterat i modeller, intervjuer, filmer, fotografier, teckningar och andra uttryckssätt som nu ställs ut på MKB:s bomässa. Arbetet görs med förankring i läroplanen, i Agenda 2030 (mål 4, 11 och 16) samt i Barnkonventionen.