24 jun, 2020 Möllevången Sofielund

Nya sätt att värva medlemmar


Jeanette Berga, koordinator hos Fastighetsägare Möllevången och Sofielund och Sven Sturesson, ordförande i HSB Brf Stenbocken.

Nu pågår värvning av medlemmar till Fastighetsägare Möllevången och Fastighetsägare Sofielund. Parallellt pågår också arbete för att nå föreningslivet. Så här i coronatider sker allt via digitala informationsmöten.

Det är ett nytt men effektivt sätt där vi kan mötas flera åt gången. Det skapar också samförstånd mellan de föreningar vi vänder oss till om hur viktigt det är att vi samverkar i frågor som berör de olika bostadsområdena.

– När de fysiska mötena inte längre kan göras på samma sätt under den rådande coronapandemin, ville vi finna ett nytt sätt att informera bostadsrättsföreningarna.

Det säger Jeanette Berga, som är koordinator hos Fastighetsägare Möllevången och Sofielund, och Sven Sturesson, som är ordförande i HSB:s Brf Stenbocken. De menar att det arbete som nu inletts inom Fastighetsägare Möllevången måste fortgå trots allt. Därför har de börjat bjuda in bostadsrättsföreningar i området till digitala informationsmöten.

– Mötesformen ger möjlighet till dialog och frågor trots att vi inte ses fysiskt. Det är ett nytt men effektivt sätt, för vi kan mötas flera åt gången och det skapar utrymme att prata med varandra. Det är ofta att de förstår varandra och känner till utmaningarna vilket skapar ett samförstånd kring hur viktigt det är att vi samverkar i frågor som berör de olika bostadsområdena.

KC Kompetenscenter Idéburen sektor stödjer arbetet med att skapa kontakter med föreningslivet i båda områdena.

– Det är mycket viktigt att nå föreningar, och nu lägger vi lite extra krut på detta – speciellt i Möllevången som är ett lite nytt område för oss. Vi behöver samarbeta mycket för att kunna hjälpas åt och stödja varandra i områdesutvecklingen, säger Jan Svärd som är ordförande i både Fastighetsägare Möllevången och Fastighetsägare Sofielund.