21 jan, 2021 Möllevången Sofielund

Förskolebarn kartlägger sina närmiljöer

Nu är det dags för elva förskolor att se över sina närmiljöer. Med hjälp av modellbyggen, filmer och foton hoppas vi få en bild av hur förskolebarn ser på miljöer både i närheten av hemmet och runt sina förskolor. Klicka på bilden ovan så får du se filmen där förskolebarn presenterar processen.

Barn studerar sina närområden

BID Malmö har, som vi tidigare berättat, tillsammans med SSPF (skola, social, polis, fritid) påbörjat ett arbete för att få in synpunkter från ungdomar som studerar närområdet till sina skolmiljöer. Bland grundskolor har fyra skolors elevråd fått i uppdrag att via sina representanter samla in över 300 synpunkter från sina kamrater.

Nu är det dags också för förskolor inom BID Malmös område: Solkatten, Eden, Möllevången, Draken, Kristoffer, Leonardo, Ångloket, Äpplet, Sorgenfri, Södervärn och Korrebäcken.

Barns uppfattning och synpunkter om de miljöer de dagligen vistas i är viktiga att få in i arbetet med stadsutveckling. Det är här vi kan få in de känslor och tankar som förskolebarn har kring sin närmiljö. Med hjälp av barnen kan vi fånga upp miljöer som upplevs som otrygga/obehagliga och skräpiga/farliga men även miljöer som förskolebarn ser som bra och trivsamma.

I huvudsak handlar det om närmiljön runt förskolan, vägen till och från den – och om miljöer inom den egna fastigheten, till exempel trappuppgångar, källare, garage och innergårdar, där vi kanske får kunskap om helt nya outforskade platser.

Från barnen till dem som bestämmer

Alla synpunkter och tankar samlas in och BID Malmö sammanställer dem sedan tillsammans med de olika aktörerna. Hur barnen beskriver och presenterar blir en metod som utvecklas av förskolorna. Presentation kan ske exempelvis i form av bilder, texter, foto, film och modellbyggande.

Sammanställning i form av utställningar, texter, bilder och foto med mera kommer att presenteras inom BID Malmös nätverk. Den vägen når vi fastighetsägare i närmiljöer, myndigheter, verksamheter och förvaltningar i staden. Målet är att utifrån presentationerna gemensamt hitta insatser som kan bidra till att öka trygghet och trivsel i närområdet för förskolebarn och deras familjer. Det kan vara allt från snabba insatser som att se över otrygga portgångar, säkra upp fastigheter och se över innergårdar till större insatser på längre sikt som kan påverka tryggheten till och från förskolan.

Förskolorna väljer metod att granska sin närmiljö och hur det ska presenteras i samverkan med bland annat Kreativt Lärcentrum och Pedagogisk inspiration.

Håll utkik!

Ett antal artiklar med bilder presenteras fortlöpande på vår hemsida och i sociala medier. Hela projektet kommer även att vara inslag på olika seminarier och möten. Det kommer också upp när det internationella nätverket för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom grön ekonomi och hållbar samhällsutveckling, ICLEI, håller sin världskongress i malmö i april.

Fälj processen här – och i form av utställningar under arbetet i BID Malmös lokaler på Friisgatan och Nobelvägen.