20 dec, 2017 Sofielund

Bättre belysning på plats – och nu fortsätter arbetet

belysning

Nu flödar ljuset över gatorna runt lekplatsen vid Hasselgatan.

Så här blir nya belysningen runt lekplatsen vid Hasselgatan. Nu fortsätter arbetet med själva lekplatsen och gatorna och kvarteren.

– Allt ska vara klart till jul, säger Johnny Clausen som är ingenjör på Förvaltaavdelningen på gatukontoret.

 

Senaste nytt om lekplatsen och kvarteren kring Hasselgatan.

Foto: Anders Roos

I veckan var ordförande Jan Svärd för Fastighetsägare Sofielund med och tittade på hur lekplatsen kan göras tryggare tillsammans med Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare på gatukontoret och för BID arbetet i Sofielund. På plats beskrevs hur gatukontoret skurit ner buskar och håller på att beskära träd.

Här kommer även nya belysningsstolpar och i gatorna och på lekplatsen ökas belysningen avsevärt. Det har stor betydelse eftersom insynen ökar in i det offentliga rummet och boende har möjlighet att upptäcka vad som sker här.
Det är bra åtgärder och sedan hjälper Seveds Förening till med att öka kvällsvandringar i området. Det är så tragiskt med den våldtäkt som skett här, kanske kan de här åtgärderna bidra en del till att skapa tryggare stråk och mötesplats, säger Jan Svärd.

I januari träffas Byalaget Sofie med både gatukontor och Fastighetsägare Sofielund för att se över fler kvarter i området. Vi återkommer med information.

SparaSpara