22 jun, 2020 Sofielund

Zlatans leende räddas i ny renovering

Zlatans berömda citat, hugget i sten

Den nya granittavlan som ska pryda ingången till Zlatantunneln är finansierad av Fastighetsägare Sofielund. Här testas den på plats av Lars-Olof Andersson från Trafikverket och konstnär Björn Carnemalm.

Nu är renoveringen av ”Zlatantunneln” mellan Sofielund och Rosengård igång. Tunneln är ett välkänt signum för hela Rosengård (och Malmö) och det har varit viktigt att bevara känslan och uttrycket. Delaktighetsprocessen under skapandet 2005–2006 var unik och har påverkat stora delar av identiteten och stoltheten för området i stort.

När tunneln gjordes deltog fjärdeklassarna på Örtagård- och Värner Rydensskolan, som åkte till Höganäs kakelbruk för att gemensamt jobba fram konsten. De fick bränna sina handavtryck på kakelplattor som skänktes från Höganäs kakelbruk som såg det fina syftet i projektet. Kakelplattor är för övrigt av samma kvalité och sort som sitter på Operahuset i Sydney.

En ny identitet

Det blev konstnären Björn Carnemalm som fick i uppdrag av MKB att göra utsmyckningen. Överblivna kakelplattor användes från en tidigare utförd utsmyckning under Västra Kattarpsvägen. Tunneln beskrevs som hårt belastad av klotter, skadegörelse och ljusskygg verksamhet. MKB ville öka belysningen och genomströmningen av folk i tunneln.

– Mitt förslag var att ta fasta på den då unga, uppkäftiga fotbollstalangen Zlatan, som hade växt upp på gården intill, säger han. Jag sökte ett motiv som innehöll mer än fotboll. Något som kanske handlar om att Malmö höll på att omformas som stad. Vår stad har fått en ny identitet i kraft av sin mångfald.

– I motivet valde jag en form som band samman upplevelsen av att färdas under en tunnel med en universell känsla av Zlatan. Jag fastnade för hans leende. Det är ju också så att leenden har en tendens att smitta av sig. Förhoppningsvis leder detta till att den fotgängare eller cyklist som passerar tunneln då bär med sig leendet in i Rosengård eller ut därifrån, berättar Björn Carnemalm från MuralCentralen.

Under hösten 2019 drogs diskussionerna igång mellan Fastighetsägare Sofielund och stadens fastighets- och gatukontor om att sanera och restaurera konstverket och därefter täcka det med Hammerglas för att det ska få vara ifred. Till detta togs också ett beslut om bättre belysning.

– Modellen med Hammerglas är klockren säger Torbjörn Andersson på fastighets- och gatukontoret. Vi har samma glas i Nobeltunneln, där klotter och förstörelse är minimal.

Det som händer under sommaren är att restaurera konstverket till sitt ursprungliga skick. Allt skadat kakel knackas bort och ersätts med originalmaterial. Zlatans leende sänks en del så att ledbelysning får plats utan att täcka konstverket.

Citatet får nytt (och evigt!) liv

Det numer berömda citatet ”Man kan ta en kille från Rosengård men man kan inte ta Rosengård från en kille” har prytt kantbalken på tunneln nästan lika länge som leendet har funnits.

– Även det har fått känna av tidens tand och människans hand. Av säkerhetsskäl kommer det att plockas ner och återskapas det på väggen mittemot leendet. Men istället för i klinker och mosaik kommer det att vara hugget i granit som vi bekostar, säger verksamhetschef Hjalmar Falck i Fastighetsägare Sofielund.

Invigning i augusti

I mitten av augusti blir det invigning av den nyrenoverade tunneln.

Fakta om Muralcentralen

Muralcentralen är en ideell förening som drivs av konstnärerna Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg i Malmö. Föreningen arbetar med kollektiva muralmålningsprojekt, workshops av olika slag och alla sorters pedagogiska konstprojekt, alltid med delaktighet som en röd tråd.

Muralcentralen arbetar också med offentliga konstuppdrag, var och en för sig eller tillsammans.  Föreningen har verk runtom i Malmö, i Mölndal, Helsingborg och på lite andra ställen. Läs mer här.

Konstnären Björn Carnemalm renoverar Zlatans leende

Björn Carnemalm i full gång med att restaurera de fina kakelplattorna som barn gjort och att restaurera leendet i tunneln

Ingrid Sandsborg

Ingrid Sandsborg provar ut platsen och granitplattan för Zlatans citat som Fastighetsägare BID Sofielund bidragit till.