28 sep, 2020 Sofielund

Winnet bjuder in till mustigt möte på Sevedsplan


Maria Pålsson, projektledare i den ideella kvinnoföreningen Winnet Malmö, förbereder mustningen på Sevedsplan tillsammans med Wahib Mohamed från den somaliska föreningen Hidde Iyo Dhaqan i Sofielund. Inuti pressen finns en ballong som vattenfylls och sedan pumpas upp. Äpplekrosset pressas ut mot den ihåliga väggen och leds ner i ett kar.

När många av de vanliga aktiviteterna måste ställas in på grund av coronapandemin skapar föreningen Winnet i samarbete med Fastighetsägare BID Sofielund en ny, kreativ mötesplats för sina medlemmar och en utvald förskolegrupp i Sofielund. På onsdag förmiddag samlas de på Sevedsplan kring en ballongpress som ska pumpa ut några hundra liter must av alla de äpplen som kvinnorna har varit med och plockat.
– Det här är ett sätt att bryta den hälsofarliga ensamhet som många av dem upplever just nu, säger Maria Pålsson, projektledare på Winnet Malmö.

Winnet är en politiskt och religiöst obunden ideell kvinnoförening som har funnits i Malmö i fem år. Målgruppen är nyanlända och asylsökande kvinnor i alla åldrar. Inom projektet Vi tillsammans jobbar föreningen med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre svenska och utländskfödda kvinnor. Winnet vill hjälpa kvinnorna till ett jämställt och tryggt liv i Sverige genom att ge dem en bredare bild av det svenska samhället än vad de får när de läser svenska på SFI. Många möten sker mellan utländska och svenska kvinnor som får lära sig av varandra – det som Maria Pålsson beskriver som ömsesidig integration.

Populära utomhusaktiviteter
– Många har fått lämna sina utbildningsplatser på SFI eftersom de inte kunnat genomföra de digitala studier som varit nödvändiga sedan i våras, berättar hon. Vi brukar ha nätverksmöten med föredrag och vi gör arbetsplatsbesök på företag som kan vara intresserade av att anställa våra medlemmar men de har ställts in. Men vi har fortfarande våra språkkaféer, promenadgrupper och cykelkurser som är väldigt populära med tio, tolv kvinnor åt gången.
– Den ofrivilliga isoleringen utan aktiviteter utanför hemmet har skapat oro och ångest och vi har sett flera bevis på att våld i nära relationer har ökat under de senaste månaderna, säger Jelica Ugricic, projektansvarig på Winnet Malmö. Många oroar sig också för att de inte ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden utan behöva gå arbetslösa. Winnet sätter sina egna mål och vi fortsätter att hitta på aktiviteter som gynnar våra medlemmar.

Erfarna mustare
Det är Stefan Lennartsson, Malmö stad, och Wahib Mohamed från den somaliska föreningen Hidde Iyo Dhaqan i Sofielund som ordnat fram krossmaskinerna och ballongpressen som ska användas för mustningen på onsdag. De har lång, gemensam erfarenhet av att engagera barn och vuxna i olika projekt, bland annat i ”Barn i stan”.
– Vi har hållit på i drygt tio år och vi var tidigt ute, berättar Stefan Lennartsson. Vi har stått med mustmaskinerna på sex olika torg i Malmö och närmare två tusen barn har fått vara med och pressa fram den goda juicen. Vi har också engagerat de boende i Sofielund med odlingar och haft bikupor på taket till ett bilgarage på Sevedsgatan. Det var effektfullt att se skolbarn i typiska skyddskläder studera kuporna på nära håll.

Företagsbesök
25 av Winnets medlemmar har varit med och plockat 150 kilo äpplen på Solnäs gård utanför Bjärred.
– Jag är övertygad om att bussutflykten till Solnäs och mustningen på Sevedsplan betyder många positiva upplevelser för deltagarna, säger Jelica Ugricic. Men det finns en aspekt till – de som var med fick besöka ett svenskt företag med arbetstillfällen. Det är viktigt för oss att informera om arbetsmarknaden och de olika yrken som finns. Kanske är det några bland våra medlemmar som har erfarenhet av att jobba inom jordbruket eller att de kan berätta för andra som är intresserade.

Mustning på Sevedsplan onsdagen den 30 september

Kl 10 En grupp barn från Augustenborgs förskola börjar musta

Kl 11 Medlemmar från Winnet Malmö mustar

 

Text och foto: Marie Bosund