21 apr, 2020 Sofielund

Fastighetsägarna Syd: ”Svårt att veta vem som ska få hyresstöd”

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd

– Så som stödet har presenterats har det lett till orimliga förväntningar som nu kan leda till onödiga konflikter mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster, säger Magnus Hulthe Andersson på Fastighetsägarna Syd. Foto: Loke Roos.

Det är fortfarande oklart kring reglernas om hyresstöd, och Fastighetsägarna Syd vill ha bättre information för att hjälpa alla de fastighetsägare som nu ställer upp för sina hyresgäster.

Magnus Hulthe Andersson är näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd.

– Vi har nu att förhålla oss till det statliga stödpaket riktat till lokalhyresgäster, säger han. Men det är tydligt att det har gått fort och att modellen inte har blivit utformad på ett optimalt sätt. Så som stödet har presenterats har det lett till orimliga förväntningar som nu kan leda till onödiga konflikter mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster.

”Svårt att förstå”

Förra veckan beslutade regeringen om hyresstöd för utsatta branscher, bland annat butiker och restauranger. Enligt Magnus Hulthe Andersson är det svårt att förstå vilka som omfattas.

– Ska Systembolaget som säljer som aldrig förr få lägre hyra för att kvarterskrogen går igenom ett stålbad? Den typen av utvidgning kan skapa osäkerhet hos fastighetsägare. Hyresgästers och hyresvärdars ekonomiska situation ser väldigt olika ut, och det är inte givet att fastighetsföretaget alltid är den starkare parten.

Hyresstödet innebär att staten och berörda fastighetsägare delar på kostnaden för hyresrabatten på 50 procent. Det är fastighetsägarna som ska fördela pengarna och det ställer höga krav i handläggningen av varje enskilt fall. Fastighetsägarna förlorar ju 25 procent av sin omsättning i vilket fall som helst.

Åtta av tio stöttar sina hyresgäster

– När vi frågar våra medlemmar vad de gör för sina hyresgäster så är svaret tydligt, de gör mycket. En enkätundersökning som vi skickat ut ger en ögonblicksbild och visar att åtta av tio fastighetsägare har vidtagit, eller kommer att vidta, åtgärder för stötta sina hyresgäster, säger Magnus Hulthe Andersson

Hur agerar Fastighetsägarna Syd nu?

– Vi fortsätter att arbeta med regeringskansliet, Boverket och länsstyrelserna för att det här beslutet ska fungera. Vi måste få ett fullödigt underlag. Det vi säger till våra medlemmar måste vara korrekt.

Text: Marie Bosund Hedberg

Fotnoter: