24 okt, 2021 Möllevången

Medlems­porträtt: Eric Sjöstedt, Vasakronan:

Eric Sjöstedt på Södra Förstadsgatan i Malmö

Eric Sjöstedt, Vasakronans affärsområdeschef, ansvarig för handel i Malmö.

– Vi lär oss av varandra

Nu kommer nästa medlemsporträtt från en av medlemmarna i Fastighetsägare BID Möllevången. Läs om hur Vasakronan beskriver området och samverkansmodellen:

När BID Möllevången bildades hösten 2019 var det en aktiv grupp boende kring Möllevångstorget som varnade för att kvarteren i de livligaste delarna av Malmö skulle lyxsaneras och förlora sin själ.

– Det kan jag inte förstå, säger Eric Sjöstedt, Vasakronans affärsområdeschef, ansvarig för handel i Malmö. Vi som arbetar med områdesstrategier vet att förändringar är nödvändiga för att nå resultat.

Vasakronans kontor i Malmö ligger på Rådmansgatan, ovanpå Triangelns köpcentrum med utsikt över bland annat Citytunnelns station, S:t Johanneskyrkan, konsthallen och Tandläkarhögskolan. Företaget är ett av Malmös största fastighetsbolag, med inriktning på kontor och handel. Det finns också 300 lägenheter som förvaltas av Lifra AB.

Rent geografiskt ligger de här kvarteren i ett hörn av det som omfattar gatorna i Fastighetsägare BID Möllevången. Eric Sjöstedt beskriver sitt engagemang i fastighetsägarnas förening som ”väldigt intressant” och det tangerar mycket av det arbete som Vasakronan gör i närliggande områden. Under sina sexton år i Vasakronan Malmö har han arbetat med allt från uthyrning till förvaltning innan han blev affärsområdeschef. Han arbetar också med utveckling av city i flera olika sammanslutningar som fokuserar på visionen om den goda staden där människor trivs.

– Alla stråk måste få vara olika

Det huvudsakliga fastighetsbeståndet i centrala Malmö ligger på Stortorget, Lilla Torg, Södergatan, Södertull, Södra Förstadsgatan och Triangeln.

– Även om man kan följa de här gatorna längs en linje så skiljer de sig åt ganska mycket, säger Eric Sjöstedt. Vi talar om stråkstrategi när vi vill sätta en viss prägel på dem. Det som händer på Lilla Torg hittar man inte på Gustav Adolfs torg och man kan heller inte jämföra Södergatan med Södra Förstadsgatan även om båda är butiksgator. Alla stråk måste få vara olika.

Nästan som ett parti Monopol

Han berättar om de medvetna förändringar som skett på Södra Förstadsgatan under de senaste åren, och det låter nästan som ett parti Monopol – även om han tror att det kan tolkas som raljant. De tomma lokalerna skulle fyllas men inte hur som helst. Det finns en varumärkesstrategi bakom det nya stråket och det ska leva upp till tankarna på en storstad med småstadsidyll, genuint, mysigt, inspirerande.

– Vasakronan sökte upp koncept och verksamheter som harmoniserade med och kunde dra nytta av strategin, till exempel Designtorget, AB Småland, Lakritsroten och Grandpa, säger han. Vi har till och med ett ovanligt museum, Disgusting food museum. Handel föder handel och det finns en trygghet i hur man mixar butiker.

– Vi är fjorton fastighetsägare längs det stråket, Vi samarbetar bland annat om gemensamma städrutiner kring fastigheterna och om hur vi ska hänga upp vepor tvärs över gatan med texter som välkomnar folk till gatan.

BID-processen framgångsrik

Han ser likheterna med hur BID-processerna i Sofielund och Möllan har arbetat framgångsrikt. Han lyfter också fram medborgarlöftena som innebär att myndigheterna ska lyssna på dem som bor i ett utsatt område och sätta in effektivare åtgärder som är brottsförebyggande och trygghetsskapande.

– Samspelet mellan de olika parterna är avgörande, säger han.

Halvera klimatpåverkan

Eric Sjöstedt lyfter fram Vasakronans engagemang i långsiktig hållbarhet. Företaget är klimatneutralt i driften och var med och initierade föreningen Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030.

– Vi är 175 medlemmar – från arkitekter, entreprenörer, byggföretag, fastighetsägare och materialtillverkare till transportföretag. Vi ska bidra till att halvera klimatpåverkan från nuläget till 2025, och alla byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt innan dess.

– Vid en första anblick ligger det här en bit ifrån det som BID Möllan arbetar med. Men jag är övertygad om att alla vi som vill bidra till att Malmö utvecklas som stad också kan nå varandra från olika infallsvinklar och dessutom lära oss av varandra.

Text och foto: Marie Bosund Hedberg

Läs mer

Alla våra medlemsporträtt finns samlade här!