24 maj, 2021 Sofielund

Vårfint i Sofielund

Städdagen på Sofielund håller på att bli en uppmärksammad tradition bland boende och fastighetsägare. Nyligen genomförde BID Malmö, Malmö stad, VA Syd och Sysav den fjärde storstädningen för att det ska bli snyggt både ute och inne.

– Det här vill jag inte missa, säger Pascualina Murat med ett stort leende. Jag har varit med varenda gång, och nu är mina söner också med och hjälper till.

Bland de första på plats var Fouad, Ahmed, Rim och Alaa från gatukontoret. Kvarteren kring Sofielundsskolan är en del av deras arbetsområde och nu stod de beredda med sopsäckar intill Naturmolnet i hörnet av Palmgatan och Rolfsgatan.

– Vi märker att folk som bor här gärna ställer upp och städar även om det inte är en organiserad städdag, säger Rim Aldehni. Man ber att få en sopsäck för att kunna plocka fimpar och annat skräp på sina ”egna” gator.

Sevedsplan samlingsplats

Som vanligt är Sevedsplan den stora samlingsplatsen under städdagarna. Sysav har ställt upp en rejäl flyttbuss och det är många som kommer bärande på grejer som de inte längre vill ha kvar. Peter Martinsson från Brf Sevedsgården kör fram en vit byrå på en säckkärra och så småningom landar den inne i bussen. Han är glad över att kunna hjälpa sina föreningsmedlemmar med de här bortforslingarna.

Hållbar stadsutveckling

BID Malmös städdag lockar också olika organisationer som fokuserar på att höja kunskapen och medvetandet om att minskad nerskräpning ger ökad trivsel. Nora Björn och Henrik Hult från den ideella föreningen Hållbar utveckling Skåne är på väg från torget med var sin stor sopsäck för att möta boende ute på gatorna i Sofielund.

Under åren med BID-processen har det dykt upp önskemål om insatser för att öka kunskapen kring det egna boendet i Sofielund. Det kan bland annat handla om hur man sopsorterar rätt och håller rent och snyggt i trapphus och på innergårdar. Att arrangera städdagar ett par gånger om året är ett sätt att höja medvetandet hos alla.

Större samanhållning

– Nedskräpningen i staden har ökat och det har blivit ett beteende som måste uppmärksammas och åtgärdas, säger Iman Ahmad, verksamhetsutvecklare med inriktning på bosocialt arbete i BID Malmö. Vi har skapat ett bosocialt program där vi erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och boende stöd för att skapa större sammanhållning och ansvar för boendet. Inför den här städdagen har vi till exempel haft workshops med berörda fastighetsägare. Målet är att öka den kollektiva styrkan hos de boende.

– Sofielund är en testbädd, fortsätter hon medan vi går runt till de olika stationerna på torget. Vårt arbete med att flytta FN:s globala klimatmål till ett lokalt plan har skapat nyfikenhet i resten av landet och det gör att vi vågar genomföra det på andra platser i Malmö som ett sätt att förebygga nedskräpning.

Elektronik är farligt avfall

Christian Reslow från Sysav är med på städdagen för första gången, och han noterar att han efter bara någon timme har fått ta emot en hel del farligt avfall och grovavfall.

– Jag är övertygad om att mycket av det hade vi aldrig fått tag på utan det hade blivit liggande eller kastats på fel ställen, säger han. Folk tänker inte på att all elektronik, datorer, mobiltelefoner, brödrostar – ja, alla hushållsapparater – är farligt avfall.

Intill honom finns Popup Returen från VA Syd som blivit mycket populär. Här kan man lämna bland annat hela och rena kläder och eventuellt ta med sig något annat hem.

Gärna återbruk

– Målet är att kunna återbruka så mycket som möjligt, säger Roger Ekberg från VA Syd och får medhåll från sin kollega Fredrik Andersson medan de sorterar bland tröjor och byxor. Det handlar om en beteendeförändring för att vi ska kunna ägna oss åt hållbar sortering.

Roger Ekberg poängterar den sociala biten med den här städdagen. Folk träffas och sitter här på torget och snackar. Och så känner man igen sina stammisar!

– Ja, jag är en stammis, säger Pascualina Murat. Man måste alltid rensa i det man har. Och nu gillar mina söner också det här. De har just fått var sin mugg choklad av BID Malmö för att de hjälpte till att plocka upp fimpar.

Text och foto: Marie Bosund Hedberg