06 okt, 2016 Sofielund

Välbesökt seminarium om social hållbarhet och bostadsrenovering

Det blev en välbesökt förmiddag med talare från hela landet och samhällets alla sektorer, när ISU och Fastighetsägare Sofielund nyligen genomförde ett seminarium kring hållbara bostäder.

Syftet med dagen

Syftet var att länka samman personer från stad, näringsliv, akademi och ideell sektor för att samtala kring social hållbarhet inom samhällsutveckling, stadsplanering, bostadsrenovering, relation mellan hyresgäst och fastighetsägare. Man ville också sprida kunskap om den aktuella forskningen om bostadsrenovering.

Läs mera om deltagare, talare och program.