28 aug, 2020 Möllevången Sofielund

VA Syd och fastighetsägare eniga: Ta sopsorteringen på allvar!

– Sortera så mycket som möjligt – det är bäst både ur ekonomisk synvinkel och när det gäller miljön, säger Roger Ekberg, avfallshandläggare på VA Syd. Både fastighetsägare och boende har ett ansvar för att rutinerna kring sopsortering kan bli bättre.

– Fastighetsägare och boende måste samarbeta, annars fungerar inte sophanteringen, säger Jesper Karyd, vd på Karyd Fastigheter. Våra hyresgäster har kommit med önskemål som förbättrat rutinerna.

Fastighetsägare och boende måste samarbeta, för att sophantering ska fungera, säger Jesper Karyd på Karyd fastigheter. Foto: H Falck

Roger Ekberg kan inte peka ut någon del av Malmö där invånarna sorterar sina sopor bäst – det ser ungefär likadant ut överallt. Han beskriver det på ett tydligt sätt.

– Oftast har en tredjedel av skräpet i en soppåse sorterats rätt. En tredjedel skulle ha blivit matavfall och en tredjedel är förpackningar och tidningar som hamnat fel. Det slarvas mycket med att lägga förpackningar och tidningar i rätt kärl.

Trygga soprum

I dag finns det inte många sopnedkast kvar inne i fastigheterna, och det blir allt vanligare att bygga soprum med kärl för olika avfall.

– Det blir billigare för fastighetsägare och bostadsrättföreningar, säger Roger Ekberg. De ansvariga kan se till att soprummen är ljusa och städade. Man ska kunna stå inne i soprummet och sortera på plats och känna sig trygg.

Häromåret införde flera kommuner att villaägare skulle ha sopkärl med fyra fack för olika avfallstyper och det märktes snabbt en generell förbättring med bättre sortering.

Sopsortering en generationsfråga

– Det är ofta en generationsfråga hur man ser på kraven med att sopsortera, säger Jesper Karyd. De äldre är kanske vana vid sopnedkast inne i huset där allt har kunnat kastas. Många av våra yngre hyresgäster är väldigt medvetna och känner ett miljöengagemang. Våra hyresgäster har ofta en kunskap om behovet i den aktuella fastigheten och vi lyssnar gärna.

Övervakningskameror behövs för att komma åt sopskurkar för problemet med sopsorteringen är stort, menar Anders Fransson på Lifra. Foto: Martin Olson

– Vi följer instruktionerna från VA Syd med miljörum och tydligt märkta kärl utomhus för sortering, säger Anders Fransson, vd på fastighetsbolaget Lifra. Men vi har stora problem med källsorteringen och det blir bara värre och värre. Det beror bland annat på att hemleveranser har ökat under våren och folk bär ner kartonger som tidigare innehållit hämtmat, möbler eller teveapparater i miljörummet utan att dela dem i mindre delar. En del tror att de gör rätt men det blir inte rätt att ställa in en kasserad säng i soprummet. Den ska lämnas på återvinningscentralen.

– Ibland får barnen gå ner med soporna och när de upptäcker att en tunna är full slänger de skräpet där det får plats, och kan de inte läsa förstår de inte att de har gjort fel.

Pant på cigarrettfimpar?

Anders Fransson får medhåll av Jesper Karyd om att soprummen inte alltid fungerar perfekt.

– Matavfall och använda hämtmatskartonger som kastas i hushållssoporna drar till sig råttor och skadedjuren är ett stort problem i Malmö. Det räcker att en hyresgäst slarvar med sådan sortering för att det ska bli bekymmer för alla som bor i fastigheten. En del hyresgäster känner heller inte till att det är förbjudet att mata fåglar.

Anders Fransson föreslår att det ska sättas upp övervakningskameror vid miljörum och sopanläggningar för att stoppa dem som han kallar för sopskurkar. De som inte bryr sig om att sopkärlen så att säga blir överfulla i onödan.

– Det borde också finnas ett pantsystem på allt skräp – det skulle gynna alla parter. Tänk om det fanns pant på cigarrettfimpar!

Text: Marie Bosund Hedberg