12 jun, 2020 Sofielund

Uppdaterad: 40 praktikanter kartlägger unga Sofielund i sommar

I sommar kommer 40 unga sommarpraktikanter att arbeta med att kartlägga ungas engagemang och rörelsemönster i i Sofielund. Projektet heter Tjejer i Entreprenörskap (TiE) och drivs av Tillsammans i Förening TiF och konsultföretaget Afry i samarbete med Fastighetsägare Sofielund. Prakanterna kommer att vara ute i området under två perioder:  juni–juli och juli–augusti.

Sommarpraktikanterna kommer också att få utbildning i idéutveckling och social innovation för att sätta igång en idégenereringsprocess. Processen ska resultera i ett antal konkreta idéer som kan möta de behov som har kartlagts och identifierats under arbetet.

Fotnot: Projektet ingår i Case Sofielund Entreprenörskap, initierat av Fastighetsägare Sofielund och med stöd av Tillväxtverket. Under sommaren kan ni följa en del av ungdomarnas arbete här på hemsidan.

Uppdatering 26 juni:

Under veckan har 19 unga sommarpraktikanter varit ute i Sofielund och identifierat var de känner sig trygga och var det finns utvecklingsmöjligheter. De har ritat kartor över området och diskuterat sig fram till vad man kan utveckla ytterligare. De har under veckan även gått ut i området med frågeformulär och intervjuat boende i Sofielund, främst unga, om hur de upplever Sofielund, vilka platser de tycker bäst om och varför.

Utöver sommarpraktianterna även haft en workshop med Mötesplats Social Innovation kring idégenerering, där de baserat på utmaningar som unga upplever kommit med lösningar på dessa. Detta resulterade i olika kollage med idéer om hur man kan arbeta mot psykisk ohälsa, segregation och för en bättre miljö.

Nedan några bilder från verksamheten: