14 jun, 2021 Möllevången Sofielund

Trygghets­certifiering lockar fastighets­ägarna i Sofielund och Möllevången

Kan trygghetssäkrade fastigheter öka trivseln för de boende och minska brottsligheten i området?

BID Malmö har erbjudit sina medlemmar som är fastighetsägare i Sofielund och Möllevången en genomgång av deras flerfamiljshus. Målet är att upptäcka säkerhetsrisker och åtgärda dem.

Det är Länsförsäkringar Skåne som genomför fastighetsbesiktningarna. Tillsammans med representanter från fastighetsbolaget går man igenom alla allmänna utrymmen, både utomhus och inomhus. 59 konkreta punkter i ett trygghetsprotokoll är utgångspunkt för undersökningen.

– Det finns detaljer som det är enkla att notera, till exempel källare eller låsta förråd som inte används av hyresgästerna utan i stället har blivit tillhåll för olagliga verksamheter. Det är inte ovanligt att fastighetsägarna ”glömmer” de gemensamma ytorna, man fokuserar på underhållet av lägenheterna.

Det säger Kenneth Johansson, trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne.

Prydlig innergård

Han leder dagens undersökning tillsammans med sin kollega Daniel Palmqvist och Besar Morina, kundvärd på HSB Sundsfastigheter. Även Maria Nilsson, hållbarhetskoordinator på HSB Malmö, och Jörgen Åkesson, projektledare på HSB Sundsfastigheter, är på plats.

De har samlats på den kringbyggda innergården till HSB Sundsfastigheters 27 trappuppgångar med 236 lägenheter. Husen bildar ett helt kvarter intill Möllevångstorget. Körsbärsträd och perenner är i full blom på den välskötta gården – men intill en av rabatterna står en tvättmaskin med öppen lucka. Lutade intill skylten ”avstjälpning förbjuden” står en svart låda och några målade gipsskivor.

Skrivningen i protokollet om att ”buskar, häckar, träd och andra växande grödor är underhållna så att de inte minskar möjligheten till överskådlighet och social kontroll” får godkänt av gruppen liksom att det finns papperskorgar uppställda och inget brandfarligt står i vägen.

– Vi brukar ha en container som töms kontinuerligt, berättar Besar Morina. De boende tänker inte på att det är gratis för privatpersoner att lämna till återvinningen, för oss som företag kostar det pengar.

Färgsymboler på tunnorna

Vi går vidare till miljörummet mitt på gården och kollar sophanteringen. Det är några som inte kollar vilken tunna som skräpet hamnar i.

– Det är nog ett informationsproblem, säger Maria Nilsson. Det blir enklare om man använder färgbilder för olika sorters avfall och visar vägen till rätt tunna med samma färger.

Besiktningen lägger stor vikt vid allmänna utrymmen inomhus, till exempel källar- och vindsförråd. Här är allt i sin ordning, förråden är låsta och används av de boende.
I garaget gör Kenneth Johansson en notering i protokollet vid punkten ”det saknas brottsalstrande utrymmen, onödiga/överflödiga ytor som genererar problem”. Det finns tecken på att garaget, som är låst dygnet runt, används som samlingspunkt på udda tider, och eftersom det pågår drogförsäljning i omgivningen ska det installeras övervakningskameror i garaget.

Otillåtna förråd

Samtliga femton trapphus och uppgångar ska undersökas, och Besar Morinas tips till gruppen om att ha gympaskor på sig visar sig vara klokt. Han känner fastigheterna och de boende väl eftersom han är på plats praktiskt taget varje dag.

Men det är kontroller som trots allt går snabbt – det mesta ser ut att vara i ordning. Daniel Palmqvist rapporterar dock om några undantag; några av dem som bor på de översta våningarna har byggt små förråd utanför sin dörr eller samlar soppåsarna utanför dörren tills det är dags att gå ut. Detta godtas inte enligt protokollets formulering ”utrymningsvägar är fria från hinder samt inget brännbart förvaras i trapphuset.” Kravet blir att hyresgästerna ska informeras.

Stort intresse

Intresset för trygghetscertifieringar är stort bland BID Malmös medlemmar. Maria Nilsson på HSB Malmö är en av dem.

– Det är ett stort plus att vi är många aktörer som gemensamt kan hitta lösningar och dra nytta av varandras erfarenheter, säger hon. HSB Malmö poängterar frågorna om långsiktig hållbarhet både när det gäller att bygga och förvalta och då ska många delar vara med – klimatet, ekonomin och de sociala frågorna.

– Det handlar om att ändra beteendet både hos oss och de boende för att skapa ett tryggt boende för alla. När det kommer till den sociala biten är det ju självklart att man är mera rädd om saker som man tänker på som sina egna.

Regeringen följer arbetet

Brottsförebyggande rådet, Brå, har beviljat BID Malmö ett forskningsbidrag på 400 000 kronor för att undersöka vilka åtgärder som påverkar tryggheten och säkerheten i en fastighet. Malmö universitet, Länsförsäkringar Skåne och polisen samarbetar i projektet kring trygghetscertifiering, och även regeringen följer arbetet.

Malmö universitets forskningsuppdrag handlar om att undersöka vilka specifika åtgärder som har effekt på tryggheten och kan vara brottsförebyggande. Forskarna genomför också en enkätundersökning bland de boende där de får beskriva hur de upplever tryggheten i sitt boende. Det ska också finnas en jämförelsegrupp av hyresgäster som inte bor i Sofielund eller Möllevången men hyr av samma fastighetsägare.

Erbjudande

Som medlem i Fastighetsägarna Möllevången/Sofielund har ni som fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsförening möjlighet att få en kostnadsfri trygghetskontroll av fastigheten. Den utförs av vår medlem Länsförsäkringar Skåne och er fastighet behöver inte vara försäkrad hos dem. Under kontrollen får ni råd och tips för att göra er fastighet tryggare.

Fortsatt forskning

Forskningen kring trygghetsbesiktningar fortsätter med våra kriminologer från Malmö universitet. Det gör vi tillsammans med Brottsförebyggande rådet som bidrar med medel.

Läs mer

Läs om trygghetscertifieringen av de första fastigheterna på Möllevången här.

Läs mer om trygghetscertifiering här.

Läs Sydsvenskans artikel om ordningsvakter och trygghetsarbete med BID Malmö.

Text och foto: Marie Bosund Hedberg

 

Trygghets­certifiering på Möllevången – de första fastighets­ägarna fick diplom

 

Gruppbild

Freddy Nilsson från polisen och BID Malmös ordförande Jan Svärd (mitten) med tre stolta mottagare av diplom för nya trygghetscertifieringar: Besar Morina på HSB Sundsfastigheter, Skender Ramadani från Brf Stenbocken och Lars Östrell från Brf Kaninen.

Som ett led i arbetet för att skapa ökad trivsel på Möllevången har BID Malmö delat ut de tre första trygghetscertifieringarna i området. En dryg handfull besiktningar med efterföljande certifiering och diplomering har genomförts tidigare, då i Sofielund.

Den tillförordnade biträdande lokalpolisområdeschefen Freddy Nilsson säger att det ur hans perspektiv handlar om brottsprevention.

– Är det mycket spring i trapporna? Finns det källarutrymmen eller tvättstugor som är sönderslagna och inte brukas av de boende? Sånt skapar en grogrund och arenor för brottslighet. För oss har det här arbetet jättestort värde.

Han menar att de åtgärder som certifieringarna i Sofielund lett till gjort positiv skillnad i polisens arbete i området.

– Kan vi nu få uppmärksamhet kring detta så att det sprider sig, då kan vi få med fler som väljer att göra besiktningar och åtgärder.

Kenneth Johansson är trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne. Han är med och genomför besiktningarna och betonar att man tittar på helheten och även tar in exempelvis brandsäkerhet i bilden.

– Vi hittar ofta många små saker som kan förändras enkelt, men som gör stor skillnad, säger han.

”Tryggt att ha det här att visa upp”

Skender Ramadani representerar Brf Stenbocken, en av de fastighetsägare som får diplom. Han säger att man inte upplevt några särskilda problem i just sin fastighet.

– Men man ser förbättringen sedan BID Möllevången kom, det är mindre klotter och skadegörelse.

Han ser ändå nyttan med en trygghetscertifiering:

– Vissa kan vara skeptiska till att flytta till Möllevången. Trygghetscertifiering kan hjälpa till att övertyga dem och visa att vi har en väldigt välskött förening.

Lars Östrell från Brf Kaninen, som ligger i Triangeln-komplexet och också diplomeras denna dag, är inne på liknande tankegångar.

– Vi har många äldre medlemmar. Även om vi trivs jättebra i fastigheten känns det tryggt att ha det här att visa upp, det kan ha betydelse den dagen man ska sälja.

Text och foto Ola Nilsson