16 mar, 2021 Möllevången Sofielund

– Trygghets­certifiering av bostäder kan minska brottslighet

– Trygghetscertifiering är positivt och nu får vi även in forskning, säger biträdande lokapolisområdeschef Freddy Nilsson.  Foto: Roland Wirstedt

Brottsförebyggande rådet (Brå), har beviljat BID Malmö ett forskningsbidrag på 400 000 kronor för att undersöka vilka åtgärder som påverkar tryggheten och säkerheten i en fastighet. Teori och praktik möts när Malmö universitet, Länsförsäkringar Skåne och polisen samarbetar i ett projekt kring trygghetscertifiering av flerfamiljsbostäder i Sofielund och Möllevången.

Fastighetsägare BID Sofielund och Möllevången har tidigare fått forskningsbidrag från Brå för insatser som ska minska ungdomsbrottsligheten i Sofielund. Efter framgångsrika resultat startar ett nytt projekt för att undersöka vilka åtgärder som behövs för att göra boendemiljöerna i Sofielund och Möllevången tryggare. BID Malmö erbjuder sina medlemmar en praktisk genomgång av deras fastigheter, från källare till vind. Fastighetsägarna ska uppmärksammas på riskerna och hur de kan åtgärdas.

Gemensamma ytor glöms bort

– Vi går igenom varje fastighet tillsammans med ägaren eller förvaltaren och protokollför besöken, berättar Kenneth Johansson som är trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne. Det finns detaljer som det är enkelt att notera, till exempel källare eller låsta förråd som inte används av hyresgästerna utan har blivit tillhåll för olagliga verksamheter.

– Det är inte ovanligt att fastighetsägare missar bland gemensamma ytor och istället fokuserar på underhållet av lägenheterna.

Brandvarnare och hemförsäkring

Länsförsäkringar Skåne har genomfört liknande besiktningar sedan 2017 och då har man bland annat kunnat peka på trapphus som inte klarar en brandbelastning eller dålig belysning utanför fastigheten som skapar otrygghet. Det kan också handla om miljöer där barn kan råka illa ut eller klotter som inte saneras inom 24 timmar. Kenneth Johansson nämner även dålig skyltning och bristande information till hyresgästerna om olika hjälpnummer.

Vid besiktningarna informeras förvaltaren eller ägaren vikten av fungerande brandvarnare och att de boende har hemförsäkring.

Åtgärderna utvärderas av forskarna

Besiktningsrapporterna går vidare till BID Malmö och en utvald del av dem hamnar också hos Karl Kronkvist, doktorand på kriminologiska institutionen på Malmö universitet. Hans forskningsuppdrag handlar om att undersöka vilka specifika åtgärder som har en effekt på tryggheten och kan vara brottsförebyggande.

– Det är viktigt att de åtgärder som genomförs inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området utvärderas, säger Karl Kronkvist. På så sätt går det att på goda grunder motivera om arbetet bör fortsätta – eller hur det eventuellt behöver förändras för att bli mera effektivt.

– Med tanke på att det inte finns särskilt mycket forskning kring denna typ av åtgärder i Sverige ska det bli intressant att följa arbetet med besiktningarna och hur de påverkar trygghetsupplevelsen bland de boende, tillägger han.

Enkäter bland boende

Innan besiktningarna inleds ska forskarna nu genomföra en enkätundersökning bland de boende, där de får beskriva hur de upplever tryggheten i sitt boende. Det ska också finnas en jämförelsegrupp av hyresgäster som inte bor i Sofielund eller Möllevången men som hyr av samma fastighetsägare.

Karl Kronkvist talar om två uppföljningar med frågeformulär som skickas ut sex respektive arton månader efter besiktningen.

– Det är väldigt positivt att arbetet med trygghetscertifieringar har blivit ett forskningsprojekt, säger biträdande lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson. Vi kan själva tycka mycket om vårt sätt att arbeta brottsförebyggande men nu får vi veta om vi gör rätt eller fel. Vi har sedan flera år en dialog med fastighetsägare i områdena och de frågar oss hur de ska göra för att komma tillrätta med olika problem och öka tryggheten för sina hyresgäster.