06 dec, 2016 Sofielund

Ett tryggare Sofielund i samarbete med Seveds FK

Fastighetsägare Sofielund som sponsor för Seveds FK

Även under 2017 fortsätter Fastighetsägare Sofielund att som sponsor stödja fotbollsklubben Seveds FK med matchkläder. Seveds FK är ett lag som klättrar i seriesystemet och också lägger stor möda på att locka fler till föreningslivet.

Satsar på trygghetsvärdar

Tillsammans tar vi nu ett nytt tag i att arbeta för ett tryggare Sofielund. Så här skriver föreningen i sin ansökan om att få bidra till tryggheten:

”Vi har bestämt oss som förening och invånare i detta område för att ta ställning och anordna trygghetsvärdar som träffar invånarna, föräldrarna, barnen och alla människor som känner sig otrygga, så att de alltid har någon de kan prata med och vet att vårt stöd till  dem aldrig kommer upphöra.

Idén bygger på att det varit mycket oroligt kring Malmö i allmänhet och Seved i synnerhet. Barn kan inte längre leka i gårdar och torg och äldre känner att de inte längre kan vara ute efter en viss tid pga. allt våld. Vi har hört många äldre som klagar på att de känner sig otrygga när de går och handlar eller ska hämta frisk luft. Detta tycker vi är omoraliskt och vi kan inte längre låtsas att vi inte hör deras röster.

Vi vet att polisen gör sitt allra bästa för att lösa gängrelaterade problem i staden, men de kan inte heller förväntas göra allt. Om vi hade placerat några kända ansikten i området så är vi helt säkra på att det hade blivit till någon förändring i alla fall.”

Projektet med Seveds FK pågår från december till april nästa år, då vi tillsammans gör en utvärdering. Tre till fyra gånger i veckan kommer fotbollsklubben att synas i området. Tillsammans med klubben ser vi också över möjligheterna att ordna en lokal för kansliet och någon form av västar med reflexer för ungdomarna.

Läs mer!

Läs mera om klubbens ansträngningar i den här artilen i Dagens Nyheter.

Båda ansökningarna finns att läsa här:

Ansökan om stöd till fotbollen

Ansökan om stöd till trygghetsarbetet