06 maj, 2022

Ett tretiotal deltog under presentationen av rapporten